Spoléhejte na víru

.


žena, planeta, červené pozadí

Když se řekne slovo víra, všichni hned pomyslí na víru v Boha. V podstatě je to přirozený běh myšlenek. Spojíte-li ale víru v sama sebe a víru v něco nad materialistické chápání světa, pak dokážete věci, o kterých se Vám ani nezdálo.
Celá tisíciletí provází člověka víra v Boha. Odpověď na otázku, jak je to možné, by bylo na dlouhé diskuze. Jedno je ale jisté. Na světě je tolik podobenství náboženství, že se v tom obyčejný laik ateista nevyzná.

Jde o citlivé téma, protože ani strana ateistů, ani strana věřících nedokáže vyvrátit, nebo potvrdit své tvrzení.

Přesto na něco mezi nebem a zemí věří téměř celé lidstvo.
Jen si připomeňte, jak v některých momentech vzýváte Boha, aniž byste si to uvědomovali. Kolikrát si řeknete, že čekáte na zázrak. A on se někdy skutečně přihodí. Nelze jej vysvětlit, ale přesto jej přijmete.

·        Ubývá-li Vám sil zvládat svůj Osud.
·        Podléháte-li beznaději, která Vás stále více ovládá.
·        Ztrácíte-li svůj cíl ve svém životním počínání.
Obraťte se k nekonečnu http://www.bohynekali.cz/. Uvědomte si, jak nicotné jsou Vaše starosti. Jak nicotní jste Vy sami.
·        Požádejte vesmír o energii, která Vás zbaví beznaděje,
·        ukáže smysl Vašeho životního poslání na Zemi.
·        Probudí ve Vás naději na plnohodnotný život, ve kterém najdete sebe sama!
Žádejte s pokorou, upřímností a neochvějnou vírou! Spolehněte se na víru v bohyni, která se stane Vaší matkou pro znovuzrození.

.

Možná jste to právě Vy, kteří potřebujete posílit, abyste vykonali více dobra na tomto světě! Abyste se stali duchovními bojovníky, kterým je předurčeno, aby stáli v čele.

Myšlenka má sílu!
Nemusíte být věřící. Ale můžete se jím stát, pokud hodláte svůj život od základů změnit. Už jenom tím, že začínáte pochybovat o Vašem dosavadním životě, je prvním krokem k razantní změně.

Vyzkoušejte sílu myšlenky, budete-li připraveni na zodpovědné přijetí jejích následků. Má obrovskou sílu. A Vy to podvědomě cítíte!

galaxie, vesmír, planety

Spoléhejte na víru
4 (80%)2
.